Bahadır Kaya

Vezir'20 Founder

Endüstri Mühendisi ve BT Kurumsal Mimarı

1991 Erzurum’ da doğdu, lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Finlandiya Oulu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği alanında aldı. Teknoloji, Endüstri Mühendisliği ve İnovasyon alanında 20'den fazla üniversitede eğitim vermiştir.

2012 yılında kurulan hali hazırda Türkiye'de 50 den fazla üniversitede temsilcisi, toplam 100 aktif çalışan gönüllüsü ve 5 bin üyesi olan Endüstri Mühendisliğim Platformunun sahibidir. Kar amacı gütmeyen Endüstri Mühendisliğim, daha verimli Endüstri Mühendisleri yetişmesi için içerik üretmektedir, etkinlik organizatörlüğü yapmaktadır ve proje geliştirmektedir.

Özel bir bankada 6 yılı aşkın bir süredir Bilgi Teknolojileri mimarisi ve stratejisi üzerinde çalışmıştır. Şuan ise Büyük Veri Mimarisi ve Analitik Çözümler üzerine çalışmaktadır. TOGAF Kurumsal Mimari Profesyoneli / ISO 22301 İş Sürekliliği LA / ISO 27001 Bilgi Güvenliği LA belgeleri bulunmaktadır.

10.00-10.40

Cumartesi 2 Mayıs

Uzaktan Çalışmada Verimlilik Nasıl Sağlanır?

Bahadır Kaya COVID19 gündemiyle firmaların ve çalışanların hayatına ani bir giriş yapan uzaktan çalışma metodunun kurumlar ve profesyoneller için nasıl daha verimli olacağını anlatıyor.

Webinara Eriş

18.00 - 18.30

30 Nisan Vezir Tanıtım

Vezir Tanıtımı

Vezir 20 programının ortaya çıkış hikayesi ve ön tanıtımı Kurucu Bahadır Kaya ve Konuşmacı Uğur Sütlü eşliğinde anlatılacak.

Webinara Eriş