Bilgin Yazar

VeduBox Kurucu CEO

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Bilgin Yazar, Türkiye’nin önemli girişimcilerindendir. ODTÜ’de, Ankara Üniversitesi’nde ve Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulunmuştur. Ürün geliştirme, uluslarası ticaret, internet üzerinden iletişim ve uzaktan eğitim/e-eğitim gibi konularda uzmanlaşmıştır.

Hacettepe Teknokentte bulunan şirket merkezinde e-eğitim, iletişim ve telekonsultasyon konularında ürünler geliştiren ve hizmetler sunan ETGi Grup’u kurmuştur. ETGi Grup binlerce kullanıcıya hizmet veren bulut tabanlı e-eğitim ve iletişim platformu VeduBox’u geliştirmis ve aynı zamanda yabancı dil ürünleri, e-eğitim içerikleri, video ve içerik geliştirme araçları ve telekonsultasyon sistemleri ile çok sayıda kuruma hizmet vermektedir.

14.00-14.40

Pazar 3 Mayıs

ZOOM Görüntülü Konuşma Teknolojisi

Vedubox ve Zoom Video Konferans Sistemlerinin Türkiye CEO su olan Bilgin Yazar'dan uzaktan çalışmada görüntü teknolojilerini dinliyoruz. Etkinlik zoom üzerinden yapılacağı için Zoom arayüzüne yönlendirileceksiniz.

Webinara Eriş